Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej głównym zadaniem jest towarzyszenie oraz usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku tej osoby. Celem działań asystenta osoby niepełnosprawnej jest podniesienie jakości życia podopiecznych w różnych jego dziedzinach. Działania swoje koncentruje na wykonywaniu czynności w obszarze życia codziennego podopiecznego, wspieraniu kształtowania samodzielności, zapewnieniu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej.

Długość trwania: 1 rok

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter