Szkoła policealna dla dorosłych

 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) - głównym zadaniem jest towarzyszenie oraz usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku tej osoby. Celem działań asystenta osoby niepełnosprawnej jest podniesienie jakości życia podopiecznych w różnych jego dziedzinach. Działania swoje koncentruje na wykonywaniu czynności w obszarze życia codziennego podopiecznego, wspieraniu kształtowania samodzielności, zapewnieniu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej.

 • florysta (1 rok) - jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej.
 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata) - to złożony kierunek, na który składa się pełna opieka nad osobami starszymi, zniedołężniałymi i chorymi. Wykładowcy z Centrum Kształcenia TORUS przekażą Wam swoją wiedzę z zakresu stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej, pomocy w wykonywaniu codziennych czynności podopiecznych, obejmujących również higienę osobistą oraz efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.

 • opiekunka środowiskowa (1 rok) - to bardzo trudny, ale i odpowiedzialny zawód, a na osobie go wykonującej spoczywają losy innych ludzi. Nic więc dziwnego, że program nauczania dla tego profilu składa się z wielu punktów, a kluczowe z nich, to elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej, zagadnienia z dziedziny psychologii społecznej, rozwojowej i ogólnej, podstawy z psychopatologii czy języka migowego. Kierunek ten kompleksowo i profesjonalnie przygotuje Was do pracy m.in. w opiece społecznej lub fundacji.

 • technik administracji (2 lata) - kierunek, którego celem jest pełne przygotowanie do pracy w administracji państwowej, obejmuje m.in. prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze; prawo administracyjne i prawo finansów publicznych, rachunkowość i socjologię społeczną.

 • technik archiwista (2 lata) - wiąże się z działaniami  mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwista zajmuje się katalogowaniem, tworzeniem baz danych, przechowywanie akt w odpowiednio zabezpieczony sposób. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

 • technik BHP (1,5 roku) - to jeden z najbardziej popularnych kierunków, a osoby z takim wykształceniem są bardzo pożądane na rynku pracy; na wykładach poznacie m.in. podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn oraz rysunku technicznego, a także wszystkich zagadnień skupionych wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy.

 • technik eksploatacji portów i terminali (2 lata) -  potrafi organizować prace w terminalach przeładunkowych, tj. prace związane z przeładunkiem ze środków transportu.  Po ukończeniu kierunku osoba odpowiedziana będzie za obsługę środków transportu w portach i terminalach oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, organizację prac związanych z przeładunkiem i składowaniem, a także prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego oraz organizację przewozów wewnątrz portów i terminali. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, a także agencjach obsługi portów i terminali.

 • technik geodeta (2 lata) -  współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych.  Do zadań technika geodety należy przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie, dokonywanie pomiarów, wytyczanie linii i wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków.

 • technik geolog (2 lata) - posiada wiedzę dotyczącą wykonywania odwiertów badawczych i eksploatacyjnych oraz pobierania próbek i rysowania profili. Wybierając ten kierunek w naszym Centrum Kształcenia Torus będziesz mógł przygotowywać dane do określania wielkości konstrukcji w danych warunkach, nadzorować dokonywanie odwiertów i pobieranie prób do analizy, wyrysowywać profile otworu w opraciu o dane z wielu takich otworów, a także przygotowywać dane dla inżynierów geologów. Kierunek jest zarówno dla ludzi lubiących prace w terenie, jak i w biurach czy laboratoriach.

 • technik informatyk (2 lata) - to wciąż pożądany specjalista, a my zapewniamy w tej dziedzinie kompleksową wiedzę, niezbędną do dobrego startu. Nasze Centrum zaznajomi Was z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi. Ponadto na zajęciach opanujecie oprogramowania biurowe, a także sami nauczycie się programować, natomiast dzięki zajęciom specjalizacyjnym, zdobędziecie wiedzę i sprawność praktyczną.

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata) -  absolwent szkoły, który ukończy w naszym Centrum Kształcenia ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych oraz organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.
 • technik rachunkowości (2 lata) - czyli coś dla przyszłych księgowych, pracowników banków czy urzędów skarbowych. Na tym kierunku poznacie m.in. podstawy ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości oraz rachunkowości.

 • technik turystyki wiejskiej (2 lata) - dzięki naszemu Centrum zdobędziecie niezbędne umiejętności kierowania oraz samodzielnego planowania zróżnicowanych przedsięwzięć organizacyjnych, tworzenia własnych programów turystycznych i rekreacyjnych, natomiast zajęcia praktyczne pomogą Wam w łatwy sposób nawiązywać kontakty i poznać świat turystyki od środka.

 • technik usług kosmetycznych (2 lata) - to wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna funkcja, a uczniowie wybierając ten kierunek będą musieli zapoznać się m.in. z anatomią i fizjologią ludzkiego ciała, zagadnieniami z zakresu dermatologii, fizykoterapii, chemii kosmetycznej, higieny, a nawet psychologii.

 • technik usług pocztowych i finansowych (1 rok) przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  - przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;
  - prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;
  - wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;
  - prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.
  Kończąc kierunek będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe, pocztowe, logistyczne czy kurierskie.

 • technik weterynarii (2 lata) - potrafi wykonywać następujące zadania :
  - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
  - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa;
  - żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  - wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia bada. przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
  - prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Możliwości podjęcia pracy będziesz miał m.in.: w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych czy jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta.

Aktualności
Data dodania: 2016-03-23
Data dodania: 2015-12-17
Data dodania: 2015-10-12
Data dodania: 2015-06-01
Data dodania: 2015-04-22
Data dodania: 2015-04-01
Data dodania: 2015-03-29
Data dodania: 2015-03-22
Data dodania: 2015-03-21
Data dodania: 2015-03-08
Data dodania: 2015-01-19
Data dodania: 2015-01-18
Data dodania: 2014-12-08
Data dodania: 2014-11-18
Data dodania: 2013-12-09
Data dodania: 2013-11-20
Data dodania: 2013-11-25
Data dodania: 2013-10-27
Data dodania: 2013-10-14
Data dodania: 2013-06-18
Data dodania: 2013-02-26
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter