Szkoły medyczne

  • Asystentka stomatologiczna (1 rok) - potrafi odpowiednio komunikować się z pacjentem i przygotować go do zabiegów stomatologicznych, przygotować stanowisko pracy lekarza dentysty i współpracować z nim w czasie wykonywania zabiegów, przygotowywać odpowiednie instrumenty i materiały potrzebne w trakcie leczenia, użytkować i konserwować urządzenia w gabinecie stomatologicznym, przestrzegać zasad dezynfekcji i sterylizacji, prowadzić dokumentację medyczną.
  • Higienistka stomatologiczna (2 lata)
  • Opiekun medyczny (1 rok) - do zadań i kompetencji opiekuna medycznego należy: - nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną, - ocena zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, - udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności, - zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Technik dentystyczny (2,5 roku) -  specjalizacja w zawodzie po którym posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej.
  • Technik farmaceutyczny (2 lata) - potrafi dobierać procesy i metody sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych, przeprowadzać analizy jakościowe i ilościowe leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi, informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu, rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane, oceniać prawidłowości recepty i analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera.
  • Technik masażysta (2 lata) - słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne.
  • Technik ortopeda (2 lata)
  • Technik sterylizacji medycznej (1 rok) -  przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze produktu sterylnego. Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym.
  • Terapeuta zajęciowy (2 lata) - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił: prowadzić różne formy i techniki leczenia zajęciem w celu przywracania zdrowia, łagodzenia skutków choroby lub trwałego inwalidztwa.
Aktualności
Data dodania: 2016-03-23
Data dodania: 2015-12-17
Data dodania: 2015-10-12
Data dodania: 2015-06-01
Data dodania: 2015-04-22
Data dodania: 2015-04-01
Data dodania: 2015-03-29
Data dodania: 2015-03-22
Data dodania: 2015-03-21
Data dodania: 2015-03-08
Data dodania: 2015-01-19
Data dodania: 2015-01-18
Data dodania: 2014-12-08
Data dodania: 2014-11-18
Data dodania: 2013-12-09
Data dodania: 2013-11-20
Data dodania: 2013-11-25
Data dodania: 2013-10-27
Data dodania: 2013-10-14
Data dodania: 2013-06-18
Data dodania: 2013-02-26
Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter