Opiekun medyczny

Opiekun medyczny - do zadań i kompetencji opiekuna medycznego należy: - nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną, - ocena zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, - udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności - zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.

Długość trwania: 1 rok

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter