Technik geolog

Technik geolog - posiada wiedzę dotyczącą wykonywania odwiertów badawczych i eksploatacyjnych oraz pobierania próbek i rysowania profili. Wybierając ten kierunek w naszym Centrum Kształcenia Torus będziesz mógł przygotowywać dane do określania wielkości konstrukcji w danych warunkach, nadzorować dokonywanie odwiertów i pobieranie prób do analizy, wyrysowywać profile otworu w opraciu o dane z wielu takich otworów, a także przygotowywać dane dla inżynierów geologów. Kierunek jest zarówno dla ludzi lubiących prace w terenie, jak i w biurach czy laboratoriach.

Długość trwania: 2 lata

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter