Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze produktu sterylnego. Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym.

Długość trwania: 1 rok

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter