Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił: prowadzić różne formy i techniki leczenia zajęciem w celu przywracania zdrowia, łagodzenia skutków choroby lub trwałego inwalidztwa.

Długość trwania: 2 lata

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter