• liceum-ogolnoksztalcace.html
  • szkola-policealna.html
 

Asystent osoby niepełnosprawnej z geriatrią - posiada niezbędną wiedzę z zakresu opieki osób się niepełnosprawnych w podeszłym wieku.
Zapobiega chorobom wieku starczego, pomaga w wyborze usług medycznych i rehabilitacyjnych pacjentowi jak również ułatwia osobie niepełnosprawnej zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, społecznych i psychologicznych. Wspiera w dążeniu do życiowej niezależności i motywuje do czynnego udziału w życiu społecznym w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Długość trwania: 1 rok
Cena: 0 zł
Kliknij tutaj i zapisz się do Centrum Kształcenia TORUS
Kontakt z Centrum Kształcenia TORUS